Monday, 28 February 2011

Study English every Day-28/02/11(ஆங்கிலபயிற்சி)

Daily Sentences:
போன பதிவில் கேட்ட கேள்விகளுக்கான விடைகள். சரி பார்த்துக் கொள்ளவும்.
 1. நாம் அவளை நம்பி இருக்க முடியாது.
  We cannot rely on her
 2. நதிக்கு மேல் பாலம் உள்ளது.
  The bridge is over the river
 3. அவன் புகை பிடிக்கும் பழக்கத்திற்க்கு அடிமையாக உள்ளான்.
  He is addicted to smoking
 4. அவன் ஆஸ்பத்திரியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளான்.
  He was admitted in the hospital
 5. அவள் அறைக்குள் சென்றாள்.
  She went into the room.
 6. அவன் ராஜாவைப் பற்றி விசாரித்துக் கொண்டிருந்தான்.
  He was enquiring about Raja.
 7. நான் புறப்பட்டுக் கொண்டிருந்தேன்.
  I was about to go.
 8. அவனுக்குத் தன் வெற்றியில் முழு நம்பிக்கை இருந்தது.
  He was sure of success.
 9. அவன் தன் வேலையில் ஈடுபட்டிருந்தான்.
  He was busy in his work (or)
  He was absorbed in his work.
 10. அவளுக்கு ஒரு காது செவிடு.
  She is deaf in one ear.
Try Yourself:
       கீழே உள்ள வாக்கியங்களை நீங்களே ஆங்கிலத்தில் சொல்லிப் பழகவும்.
 1. நாம் ஆங்கில மொழியை அறிந்திருக்க வேண்டும்.
 2. உன்னுடைய முன்னேற்றத்தைக் கண்டு திருப்தி அடைகிறேன்.
 3. உனக்கு மற்றவர்களை சமாளிக்கத் தெரியாது.
 4. நான் பழைய மோதிரத்தை மாற்றி புதியது பெற்றேன்.
 5. என் கதையைக் கேட்டு அவனுக்கு மகிழ்ச்சி உண்டாயிற்று.
 6. நீங்கள் புகைப்பிடிப்பதை நிறுத்த வேண்டும்.
 7. நீங்கள் இன்னும் நோயிலிருந்து குணமடையவில்லை.
 8. அவன் தன் பலவீனத்தை நன்கு அறிவான்.
 9. அவன் என்னை அங்கே போவதிலிருந்து தடுக்கிறான்.
 10. அவனுக்கு வாழைப்பழம் மிகவும் பிடிக்கும்.

Sunday, 27 February 2011

Fun Time


Person1: Excuesme. Can you take a picture for us?
Person2: Yes. Sure

Friday, 25 February 2011

Study English every Day-25/02/11(ஆங்கிலபயிற்சி)

Daily Sentences:
போன பதிவில் கேட்ட கேள்விகளுக்கான விடைகள். சரி பார்த்துக் கொள்ளவும்.
 1. பகலில் சாப்பிட்டு விட்டு சற்று இளைப்பாறுங்கள்.இரவில் சாப்பிட்டு சற்று நடமாடுங்கள்.
  After lunch sleep a while, after dinner walk a mile
 2. எனக்கு படகோட்டுதல் மிகவும் பிடிக்கும்.
  I like rowing
 3. வாருங்கள்.விளையாடலாம்.
  Come. Let us play
 4. நீ அந்த அலுவலகத்தில் வேலை செய்கிறாயா?
  Are you working in that office?
 5. நீங்கள் என்ன பதவியில் இருக்கிறீர்கள்?
  What post do you hold?
 6. எனக்கு இன்று வேலை அதிகம் இருக்கிறது.
  I am very busy today
 7. இந்தக் கண்ணாடி என் கையால் உடைந்தது.
  The mirror was broken by me
 8. பிரயாணத்தில் குறைவான பொருட்களை எடுத்துச் செல்லுங்கள்.
  You should travel light
 9. எனக்கு ஏதாவது போன் வந்ததா?
  Was there any phone call for me?
 10. என்னுடைய மனு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.
  My application has been accepted
Try Yourself:
       கீழே உள்ள வாக்கியங்களை நீங்களே ஆங்கிலத்தில் சொல்லிப் பழகவும்.
 1. நாம் அவளை நம்பி இருக்க முடியாது.
 2. நதிக்கு மேல் பாலம் உள்ளது.
 3. அவன் புகை பிடிக்கும் பழக்கத்திற்க்கு அடிமையாக உள்ளான்.
 4. அவன் ஆஸ்பத்திரியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளான்.
 5. அவள் அறைக்குள் சென்றாள்.
 6. அவன் ராஜாவைப் பற்றி விசாரித்துக் கொண்டிருந்தான்.
 7. நான் புறப்பட்டுக் கொண்டிருந்தேன்.
 8. அவனுக்குத் தன் வெற்றியில் முழு நம்பிக்கை இருந்தது.
 9. அவன் தன் வேலையில் ஈடுபட்டிருந்தான்.
 10. அவளுக்கு ஒரு காது செவிடு.

Tuesday, 22 February 2011

Study English every Day-21/02/11(ஆங்கிலபயிற்சி)

Daily Sentences:
போன பதிவில் கேட்ட கேள்விகளுக்கான விடைகள். சரி பார்த்துக் கொள்ளவும்.
 1. அப்படி செய்வதில் எனக்கு மகிழ்ச்சி.
  I will be glad to do so
 2. நீங்கள் சீட்டு விளையாட விரும்புகிறீர்களா?
  Would you like to play cards?
 3. உன்னைப் பார்த்ததில் மகிழ்ச்சி.
  I am glad to see you
 4. பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆயிற்று.
  It is a long time since we met
 5. நான் உங்களைப்பற்றி அதிகம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன்.
  I had heard a lot about you
 6. என்னைப் போக விடு.
  Let me go
 7. வீண் பேச்சு பேசாதே.
  Don't talk nonsense
 8. எனக்கு என் உடல்நலம் பற்றி கவலையாக உள்ளது.
  I am worried about my health
 9. அவள் தன் எடையைக் குறைக்க முயற்சி செய்கிறாள்.
  She is trying to reduce her weight.
 10. எனக்கு ஜீரமாக இருப்பது போல் இருக்கிறது.
  I am feeling feverish.
Try Yourself: 
         கீழே உள்ள வாக்கியங்களை நீங்களே ஆங்கிலத்தில் சொல்லிப் பழகவும்.
 1. பகலில் சாப்பிட்டு விட்டு சற்று இளைப்பாறுங்கள்..இரவில் சாப்பிட்டு சற்று நடமாடுங்கள்.
 2. எனக்கு படகோட்டுதல் மிகவும் பிடிக்கும்.
 3. வாருங்கள்.விளையாடலாம்.
 4. நீ அந்த அலுவலகத்தில் வேலை செய்கிறாயா?
 5. நீங்கள் என்ன பதவியில் இருக்கிறீர்கள்?
 6. எனக்கு இன்று வேலை அதிகம் இருக்கிறது.
 7. இந்தக் கண்ணாடி என் கையால் உடைந்தது.
 8. பிரயாணத்தில் குறைவான பொருட்களை எடுத்துச் செல்லுங்கள்.
 9. எனக்கு ஏதாவது போன் வந்ததா?
 10. என்னுடைய மனு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.


Friday, 18 February 2011

Present Continuous Tense(நிகழ்கால தொடர்வினை)

 • ஒரு செயல் தொடர்ந்து நடைபெறுவதை continuous என்கிறோம். செயலானது நிகழ்காலத்தில்ல் தொடர்ந்து நடைபெற்று வந்தால் அ்தை Present Continuous Tense என்கிறோம்.
  Example:
  1. நான் எழுதிக்கொண்டிருக்கிறேன்.
  2. நான் மாம்பழம் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன்.
  இதில் எழுதும் மற்றும் சாப்பிடும் செயலானது நான் பேசும் போது தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது.
 • அதே போல் ஒரு செயல் நம் கண்முன் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் போது அதைத் தெரிவிக்க Present Continuous Tense உதவுகிறது
  Example:
  1. அவள் dance ஆடுகிறாள்.
  2. மழை பெய்கிறது.
Present Continuous Tense வாக்கியங்களை அமைக்க:
 • Present Continuous Tense வாக்கியங்களை அமைக்க verb உடன் ing சேர்க்க வேண்டும். 
 • verb உடன் 'ing' சேர்த்தால் அதை present participle என்கிறோம்.
 • continuous வாக்கியங்களை அமைக்க கண்டிப்பாக Auxilary verb தேவைப்படும்.
  Subject Auxiliary verb
  I am
  you are
  we are
  they are
  He is
  she is 
  It  is
 • ஒரு Present Continuous Tense வாக்கியத்தை அமைக்க

  Subject+Auxiliary verb+present participle
  (ie) is/am/are+verb+ing
 • Example:
  1. அவள் பாடிக்கொண்டு இருக்கிறாள்
   She is singing
  2. அவன் போய்க்கொண்டு இருக்கிறான்
   He is going
  3. நான் பார்த்துக் கொண்டு இருக்கிறேன்
   I am seeing
  4. நான் என்னுடைய நண்பனுக்கு email அனுப்பிக்கொண்டிருக்கிறேன்
   I am sending an email to my friend
  5. நான் அம்மாவிடம் பேசிக் கொண்டு இருக்கிறேன்.
   I am talking to my mother

Wednesday, 16 February 2011

Study English every Day-16/02/11(ஆங்கிலபயிற்சி)

Daily Sentences:
போன பதிவில் கேட்ட கேள்விகளுக்கான விடைகள். சரி பார்த்துக் கொள்ளவும்.
 1. மேஜையின் மீது இரண்டு புத்தகங்கள் இருந்தன.
  There were 2 books on the table.
 2. கூடையில் 10 ஆப்பிள்கள் உள்ளன.
  There are 10 apples in the basket
 3. நான் இப்புத்தகத்தில் மூன்றில் இரண்டு பாகம் படித்து விட்டேன்.
  I have finished with two-thirds of this book
 4. எங்கேனும் சென்று கொண்டிருக்கிறாயா?
  Are you going somewhere?
 5. யாராவது வந்திருக்கிறார்களா?
  Has someone come?
 6. ஆம். உங்களுக்காக யாரோ காத்திருக்கிறார்கள்.
  Yes. Somebody is waiting for you
 7. இங்கே யாரும் வரவில்லை.
  Nobody came here
 8. அவன் அடிக்கடி என்னை சந்திக்க வருகிறான.
  He comes to see me often.
 9. அவன் வாழ்க்கையில் பல மேடு பள்ளங்களை கண்டிருக்கிறார்.
  He has seen many ups and downs in his life
 10. வாருங்கள் பஸ்ஸில் போகலாம்
  come.Let us go by bus
Try Yourself: 
         கீழே உள்ள வாக்கியங்களை நீங்களே ஆங்கிலத்தில் சொல்லிப் பழகவும்.
 1. அப்படி செய்வதில் எனக்கு மகிழ்ச்சி.
 2. நீங்கள் சீட்டு விளையாட விரும்புகிறீர்களா?
 3. உன்னைப் பார்த்ததில் மகிழ்ச்சி.
 4. பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆயிற்று.
 5. நான் உங்களைப்பற்றி அதிகம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன்.
 6. என்னைப் போக விடு.
 7. வீண் பேச்சு பேசாதே.
 8. எனக்கு என் உடல்நலம் பற்றி கவலையாக உள்ளது.
 9. அவள் தன் எடையைக் குறைக்க முயற்சி செய்கிறாள்.
 10. எனக்கு ஜீரமாக இருப்பது போல் இருக்கிறது.ஜ்

Monday, 14 February 2011

Study English every Day-14/02/11(ஆங்கிலபயிற்சி)

Daily Sentences:
போன பதிவில் கேட்ட கேள்விகளுக்கான விடைகள். சரி பார்த்துக் கொள்ளவும்.

 1. அங்கே இருப்பது யார்?
  Who is there?
 2. இது உன் பென்சில் அது என் பென்சில்.
  This is your pencil. That is mine.
 3. இதனால் எனக்கொன்றும் ஆட்சேபனை இல்லை.
  It doesn't matter to me.
 4. இது என் முறை இல்லை
  It is not my turn.
 5. ரொம்ப மழை பெய்கிறது
  It is raining heavily
 6. இதனால் ஒன்றும் மாறாது.
  It doesn't make any difference
 7. உங்களால் எனக்கு ஒரு பேனாவோ பென்சிலோ கொடுக்க முடியுமா?
  Will you please give me either a pen or a pencil?
 8. இப்பொழுது என்ன செய்ய முடியும்?
  What can be done now?
 9. நான் ஆடுவதை நிறுத்தி விட்டேன்
  I have given up dancing
 10. என்னுடைய இரண்டு கால்களும் காயமடைந்து உள்ளன‌
  Both of my legs have been injured.
Try Yourself: 
         கீழே உள்ள வாக்கியங்களை நீங்களே ஆங்கிலத்தில் சொல்லிப் பழகவும்.
 1. மேஜையின் மீது இரண்டு புத்தகங்கள் இருந்தன.
 2. கூடையில் 10 ஆப்பிள்கள் உள்ளன.
 3. நான் இப்புத்தகத்தில் மூன்றில் இரண்டு பாகம் படித்து விட்டேன்.
 4. எங்கேனும் சென்று கொண்டிருக்கிறாயா?
 5. யாராவது வந்திருக்கிறார்களா?
 6. ஆம். உங்களுக்காக யாரோ காத்திருக்கிறார்கள்.
 7. இங்கே யாரும் வரவில்லை.
 8. அவன் அடிக்கடி என்னை சந்திக்க வருகிறான்
 9. அவன் வாழ்க்கையில் பல மேடு பள்ளங்களை கண்டிருக்கிறார்.
 10.   வாருங்கள் பஸ்ஸில் போகலாம்

Friday, 11 February 2011

Study English every Day-11/02/11(ஆங்கிலபயிற்சி)

Daily Sentences:
போன பதிவில் கேட்ட கேள்விகளுக்கான விடைகள். சரி பார்த்துக் கொள்ளவும்.

 1. என்னுடைய புத்தகத்தை கொண்டு வர மறக்காதே.
  Don't forget to bring my book
 2. இந்த ஆடை எனக்கு இறுக்கமாக உள்ளது
  This dress is too tight for me
 3. எனக்கு நல்ல புத்தகங்களை கொடு.
  Give me some good books
 4. நீ எனக்கு 5 ரூபாய் குறைவாகக் கொடுத்துள்ளாய்
  You have given me 5 rupees less
 5. இந்த துணி துவைத்தால் சுருங்குகிறது
  This cloth shrinks on washing
 6. இந்தக் கடையில் எல்லாவிதமான பழங்களும் கிடைக்கும்.
  All varieties of fruits are available at this shop.
 7. இங்கிருந்து கடைத்தெரு எவ்வளவு தொலைவு?
  How far is the market from here?
 8. அது அதிகத் தொலைவு
  It is quite far
 9. இது புத்தம் புதிது
  Its brand new
 10. நான் நேற்று இரவு ஒரு நல்ல புத்தகம் படித்தேன்.
  I read a very interesting book last night
Try Yourself: 
         கீழே உள்ள வாக்கியங்களை நீங்களே ஆங்கிலத்தில் சொல்லிப் பழகவும்.  
 1. அங்கே இருப்பது யார்?
 2. இது உன் பென்சில் அது என் பென்சில்.
 3. இதனால் எனக்கொன்றும் ஆட்சேபனை இல்லை
 4. இது என் முறை இல்லை
 5. ரொம்ப மழை பெய்கிறது
 6. இதனால் ஒன்றும் மாறாது.
 7. உங்களால் எனக்கு ஒரு பேனாவோ பென்சிலோ கொடுக்க முடியுமா?
 8. இப்பொழுது என்ன செய்ய முடியும்?
 9. நான் ஆடுவதை நிறுத்தஇ விட்டேன்
 10. என்னுடைய இரண்டு கால்களும் காயமடைந்து உள்ளன‌

Thursday, 10 February 2011

Study English every Day-10/02/11(ஆங்கிலபயிற்சி)

 Daily Sentences:
போன பதிவில் கேட்ட கேள்விகளுக்கான விடைகள். சரி பார்த்துக் கொள்ளவும்.

 1. நாளுக்கு நாள் நீ குண்டாகிக் கொண்டிருக்கிறாய்.
  You are getting fatter day by day
 2. அவளுக்கு எப்பொழுதுமே பேசுவதில் விருப்பம்.
  She is fond of talking
 3. நான் குடிப்பதை நிறுத்திவிட்டேன்.
  I have quit drinking
 4. குடையை எடுத்து செல்.
  Take an umbrella with you
 5. நீயே உன்னுடைய வேலைகளைச் செய்யக் கற்றுக்கொள்.
  Learn to do your work yourself
 6. என்னிடம் 50 ரூபாய் குறைவாக உள்ளது.
  I am short of fifty rupees.
 7. உன்னுடைய shoe கடிக்கிறதா?
  Does your shoes pinch you?
 8. கடனில் பொருட்களை வாங்காதே.
  Don't buy on credit
 9. இன்று என்னால் எதுவும் படிக்க முடியவில்லை.
  I couldn't study anything.
 10. நீங்கள் செக் ஏற்றுக்கொள்வீர்களா?
  Do you accept cheques?
Try Yourself: 
         கீழே உள்ள வாக்கியங்களை நீங்களே ஆங்கிலத்தில் சொல்லிப் பழகவும். 
 1. என்னுடைய புத்தகத்தை கொண்டு வர மறக்காதே
 2. இந்த ஆடை எனக்கு இறுக்கமாக உள்ளது
 3. எனக்கு நல்ல புத்தகங்களை கொடு
 4. நீ எனக்கு 5 ரூபாய் குறைவாகக் கொடுத்துள்ளாய்
 5. இந்த துணி துவைத்தால் சுருங்குகிறது
 6. இந்தக் கடையில் எல்லாவிதமான பழங்களும் கிடைக்கும்.
 7. இங்கிருந்து கடைத்தெரு எவ்வளவு தொலைவு?
 8. அது அதிகத் தொலைவு
 9. இது புத்தம் புதிது
 10. நான் நேற்று இரவு ஒரு நல்ல புத்தகம் படித்தேன்.

Tuesday, 8 February 2011

Daily Tips(வீடு)

            ஆங்கிலத்தில் house,home,residence மூன்று வார்த்தைகளுமே வீட்டைக் குறிக்க பயன்படுகிறது.ஆனால் எது எது எப்பொழுது பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை இனி பார்க்கலாம.

House:
 • house என்பதை வெறும் கட்டடத்தை குறிக்கப் பயன்படுத்தலாம்.
 • மற்றவர்கள் வீட்டைப் பற்றிப் பேசும் போது house என்று சொல்ல வேண்டும்
 • Example:
  1. "நான் அவளுடைய வீட்டுக்கு போனேன்" என்று சொல்லI went to her house என்று சொல்லலாம்.I went to her home என்று சொல்லக் கூடாது.
  2. "அவள் என்னுடைய வீட்டுக்கு வந்தாள்' என்று சொல்ல she came to my house என்று சொல்ல வேண்டும்.
Home:
 • house என்பதை வெறும் வீட்டைக்குறிக்கவும் அடுத்தவருடைய வீட்டைப்பற்றி சொல்லவும் பயன்படுத்துகிறோம்.
 • home என்பது ஒருவர் தனது குடும்பத்தினருடன் வசிக்கும் வீட்டைக் குறிப்பிட உதவும்.
 • home வார்த்தையை use பண்ணும் போது அதன் முன் my,our,his,her போன்ற pronouns use  பண்ணக்கூடாது.அதே போல் homeக்கு முன்னால் to என்ற வார்த்தை use பண்ணக்கூடாது
 • Example:
  1. "அவள் வீட்டிற்க்கு போனாள்" என்று சொல்ல She went home என்று சொன்னால் போதும் . She went to home என்று சொல்லக் கூடாது.
  2. "நான் என்னுடைய வீட்டுக்கு போனேன் என்று சொல்ல I went home  என்று சொல்ல வேண்டும். I went to home (or) I went to my home என்று சொல்லக் கூடாது.
 • "வீட்டில்" என்று சொல்ல at home என்று சொல்ல வேண்டும்.
 • Example:
  1. "அவள் வீட்டில் இருக்கிறாள்"  என்று சொல்ல she is at home என்று சொல்ல வேண்டும்.
  2. "அவர் இன்று வேலைக்கு செல்லவில்லை. வீட்டில் தான் இருக்கிறார்"  என்று சொல்ல He didn't go to office today. He is at home 
  3. வீட்டில் எல்லோரும் நலமா? என்றுக் கேட்க How is everybody at home? என்று கேட்கலாம்.
Residence: 
 • அலுவலகம்  தொடர்பான விஷயங்களில் வீட்டைப் பற்றிக் குறிப்பிடும் போது Residence என்று சொல்ல வேண்டும்.
 • Example:
  1. Residence Phone number வீட்டு தொலைபேசி எண்
  2. Residence Address வீட்டு முகவரி
  3. உங்கள் அலுவலகத்தில் வேலை பார்ப்பவரை வீட்டிற்க்கு அழைப்பதற்கு Please come to my residence என்று சொல்லலாம்.

Saturday, 5 February 2011

Study English every Day-05/02/11(ஆங்கிலபயிற்சி)

 Daily Sentences:
போன பதிவில் கேட்ட கேள்விகளுக்கான விடைகள். சரி பார்த்துக் கொள்ளவும்.

 1. என் வேலை இன்னும் முடியவில்லை.
  My work is not yet over
 2. நான் உங்களுக்காக வெகுநேரம் காத்திருந்தேன்.
  I have been waiting for you for a long time
 3. என்னை அவருக்கு அறிமுகப்படுத்து.
  Introduce me to him
 4. நான் உங்களுடன் பேச விரும்புகிறேன்.
  I like to talk to you
 5. உங்களை இனி எப்பொழுது பார்ப்பேன்.
  When can I see you again?
 6. நீண்ட காலமாக அவனைப்பற்றி தெரியவில்லை.
  I haven't heard about him for a long time
 7. அவன் வந்ததும் எனக்கு தெரியப்படுத்தவும்.
  Let me know when he has come.
 8. நீங்க எப்போ வேணும்னாலும் வரலாம்.
  You are always welcome
 9. உங்கள் address சொல்லுங்க.
  Please give me your address

Try Yourself: 
         கீழே உள்ள வாக்கியங்களை நீங்களே ஆங்கிலத்தில் சொல்லிப் பழகவும். 
 1. நாளுக்கு நாள் நீ குண்டாகிக் கொண்டிருக்கிறாய்.
 2. அவளுக்கு எப்பொழுதுமே பேசுவதில் விருப்பம்.
 3. நான் குடிப்பதை நிறுத்திவிட்டேன்.
 4. குடையை எடுத்து செல்.
 5. நீயே உன்னுடைய வேலைகளைச் செய்யக் கற்றுக்கொள்.
 6. என்னிடம் 50 ரூபாய் குறைவாக உள்ளது.
 7. உன்னுடைய shoe கடிக்கிறதா?
 8. கடனில் பொருட்களை வாங்காதே.
 9. இன்று என்னால் எதுவும் படிக்க முடியவில்லை.
 10. நீங்கள் செக் ஏற்றுக்கொள்வீர்களா?

Thursday, 3 February 2011

Study English every Day-03/02/11(ஆங்கிலபயிற்சி)

Try Yourself: 
கீழே உள்ள வாக்கியங்களை நீங்களே ஆங்கிலத்தில் சொல்லிப் பழகவும்.
 1. என் வேலை இன்னும் முடியவில்லை.
 2. நான் உங்களுக்காக வெகுநேரம் காத்திருந்தேன்.
 3. என்னை அவருக்கு அறிமுகப்படுத்து.
 4. நான் உங்களுடன் பேச விரும்புகிறேன்.
 5. உங்களை இனி எப்பொழுது பார்ப்பேன்.
 6. நீண்ட காலமாக அவனைப்பற்றி தெரியவில்லை.
 7. அவன் வந்ததும் எனக்கு தெரியப்படுத்தவும்.
 8. நீங்க எப்போ வேணும்னாலும் வரலாம்.
 9. உங்கள் address சொல்லுங்க.
 10. நான் உங்களுக்காக வெகுநேரம் காத்திருந்தேன்.

Wednesday, 2 February 2011

Daily Tips(டிப்ஸ்)-Wake upWakeup

 • தூக்கத்திலிருந்து எழுப்பு என்று சொல்ல Wake up என்று சொல்ல வேண்டும்.
 • அவனை எழுப்பு என்று சொல்ல wake up him என்று சொல்லக்கூடாது. Wake him up என்று தான் சொல்ல வேண்டும்.
 • இதே போல் அவர்களை எழுப்பு என்று சொல்ல wake them up என்றும், என்னை எழுப்பு என்று சொல்ல wake me up என்றும், அவளை எழுப்பு என்று சொல்ல wake her up என்றும் சொல்ல வேண்டும்.
Example: 
 1. என்னை 8 மணிக்கு எழுப்பு.
  Wake me up at 8'o clock
 2. நான் அவனை 6 மணியிலிருந்து எழுப்பிக் கொண்டிருக்கிறேன்.
  I have been trying to wake him up since 6'0 clock
 3. என்னை அதிகாலையில் எழுப்பி விடு.
  Wake me up early in the morning.
 4. நீ எப்பொழுது எழுந்திருக்கிறாய்?
  When do you wakeup?
 5. அவனை எழுப்புங்கள்.
  Please wake him up

Tuesday, 1 February 2011

Study English every Day-01/02/11(ஆங்கிலபயிற்சி)

Daily Sentences:
போன பதிவில் கேட்ட கேள்விகளுக்கான விடைகள். சரி பார்த்துக் கொள்ளவும்.

 1. வருவது வரட்டும்.
  Come what may
 2. இதெல்லாம் உன்னால் தான்.
  Its all because of you.
 3. பால் திரிந்து விட்டது.
  The milk has turned sour
 4. எனக்குத் தூக்கம் வருகிறது.
  I am felling sleepy
 5. நான் நொடியில் தயராகிறேன்.
  I will be ready in a moment
 6. என்னை நீ ஏன் எழுப்பவில்லை.
  Why didn't you wake me up?
 7. ஈரத் துணியை வெயிலில் போடு.
  Put the wet clothes in the sun
 8. உங்களுக்கு எத்தனை குழந்தைகள்?
  How many children do you have?
 9. உங்களை சந்திக்க யாரோ வந்திருக்கிறார்.
  Someone has come to see you.
 10. நான் மிகவும் களைப்பாக இருக்கிறேன்.
  I am terribly tired